top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN ANIA LIESTING FOTOGRAFIE     |    PRIVACYVERKLARING    |    SGOOLFOTOGRAFIE.NL

GEGEVENS

 

Bedrijfsnaam:
Ania Liesting Fotografie

 

Websites:

www.anialiesting.com

www.daginhetleven.nl

www.facebook.com/anialiestingfotografie

 

Email:

contact@anialiesting.com

 

KvK: 66726484

 

 

ALGEMEEN

 

De fotograaf kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld bij lichamelijke dan wel materiele schade veroorzaakt tijdens de fotoshoot. De fotograaf behoud het recht informatie op de website wat betreft tarieven en afspraken ten alle tijden aan te passen.

Bij het boeken van een fotoshoot gaat de klant automatisch akkoord met deze voorwaarden.

 

DE FOTOSHOOT

 

Voor de fotoshoot wordt een afspraak gemaakt die voor de fotograaf en de klant beiden schikt.

In het geval van een overmacht mag de fotoshoot worden afgezegd door fotograaf of klant. Er wordt dan zover mogelijk een nieuwe afspraak gemaakt.

 

BETALING FOTOSHOOT

 

De klant krijgt na de fotoshoot een factuur die binnen 7 dagen voldaan dient te zijn. De klant ontvangt de foto’s zoals in de fotoshoot vermeldt alleen nadat hij de factuur betaald heeft.

 

KLACHTEN

 

Klachten kunnen uiterlijk binnen 7 dagen na het geleverde werk meegedeeld worden.
Bij klachten kan er contact met de fotograaf worden opgenomen en wordt bekeken in hoeverre een financiële tegemoetkoming of herhaling van de fotoshoot mogelijk is.DE FOTO’S

 

Na de fotoshoot krijgt de klant binnen 3 weken een link naar een eigen fotogalerij, waaruit hij zelf de gewenste hoge resolutie foto’s kiest. Het aantal foto’s, die de klant zonder bijbetaling krijgt, is bepaald door de geboekte fotoshoot.

 

Bij het boeken van een fotoshoot geeft de klant Ania Liesting Fotografie de toestemming om de gemaakte foto’s te gebruiken voor zakelijke en commerciële doeleinden zoals blog, portfolio, nieuwsbrief, sociale media, eigen gebruik en eventuele toekomstige activiteiten.
 

Wil de klant zijn foto's niet online terug zien, dan wordt dat uiteraard gerespecteerd. De klant geeft dat aan. 

Er worden geen onbewerkte  foto’s geleverd.
De afdrukken kunnen rechtstreeks vanuit de galerij besteld worden. De ditgitale bestanden worden via Transfer XL geleverd. Bij bestelling van ALL IN Fotoshoot worden de bestanden ook op een LUXE LEDEREN SLEUTELHANGER geleverd.

 

De fotograaf blijft ten alle tijden eigenaar van alle foto’s. De ontvanger van de foto’s dient altijd enige vorm van naamsvermelding te gebruiken bij publicatie op sociale media of elders op internet. Het bewerken van de foto’s door de ontvanger zelf is niet toegestaan, hieronder valt ook bijsnijden. Het is voor de klant niet toegestaan om foto’s door te geven aan andere (commerciële) bedrijven zonder toestemming.

 

WORKSHOPS

 

De fotograaf kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld bij lichamelijke dan wel materiële schade veroorzaakt tijdens de workshop. De klant mag geen cursus-, workshop-, trainings-, of opleidingsmateriaal van Ania Liesting Fotografie aan derden afstaan of in gebruik te geven.

 

BETALING CURSUS/WORKSHOPS

 

De klant dient de workshop binnen 14 werkdagen na de boeking volledig te betalen. Bij klachten kan er contact met de fotograaf worden opgenomen en wordt bekeken in hoeverre een financiële tegemoetkoming of herhaling van de workshop mogelijk is.

EVENT FOTOGRAFIE

Voor bedrijf- en eventfotografie wordt er altijd een offerte uitgebracht. De uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend en geldig gedurende 30 dagen. Ania Liesting Fotografie is slechts aan een offerte gebonden als de aanvaarding ervan binnen 30 dagen schriftelijk door de klant wordt bevestigd.

 

Geoffreerde prijzen zijn exclusief omzetbelasting.

PRIVACYVERKLARING

 

Privacyverklaring conform AVG. Volgens de wet moet deze verklaring in duidelijke en begrijpelijke taal geschreven zijn. Mocht ik onverhoopt iets hebben gemist,  of mocht er iets onduidelijk zijn, schroom niet om mij dat te laten weten via contact@anialiesting.com

Ania Liesting Fotografie

 

Hagelkruisweg 2
5993 SC Maasbree

 

 

KvK: 66726484

 

 

2.Doel

In mijn bedrijf werk ik als zzp-er. Ik behandel alle verkregen gegevens vertrouwelijk. Voor het functioneren van mijn bedrijf maak ik gebruik van de diensten van een aantal bedrijven die hieronder bij punt 4 genoemd worden. Deze bedrijven hebben elk hun eigen privacy beleid. Verder deel ik uw gegevens met niemand.

 

Als u contact met mij opneemt, bewaar ik de door u opgegeven naam, e-mailadres en overige contactgegevens die u aan mij verstrekt. De verzamelde gegevens worden enkel gebruikt om contact op te kunnen nemen. Er bestaat geen nieuwsbrief of andere derden waaraan uw gegevens verstrekt worden.  

 

3.Deze gegevens worden verzameld

Contactgegevens, gegevens die verplicht zijn door de belastingdienst en informatie die u zelf verstrekt tijdens ons contact worden bewaard.

 

Foto’s die ik in uw opdracht heb gemaakt, worden minstens 1 jaar bewaard, als back-up waar u gebruik van kunt maken mocht u uw foto’s verliezen. Mocht u erom vragen, dan verwijder ik per direct alle bestanden en gegevens.   

 

4.Uw gegevens kunnen gedeeld worden met
 

  1. Van alle klanten die een factuur van mij ontvangen, worden de fiscaal verplichte gegevens ook verwerkt in mijn financiële administratie.

  2. Voor e-mail, agenda, contacten, back up van bewerkte foto’s en de statistieken van websitebezoek maak ik gebruik van Google.  Hierop is deze privacyverklaring van toepassing: https://policies.google.com/privacy?hl=nl

  3. Presentatie van de foto's aan de klanten gebeurt via Wix Albums.

  4. Het versturen van foto’s gaat meestal via TransferXL. Hierop is deze privacyverklaring van toepassing: https://transferxl.com/legal/privacy

 

5.Bewaarduur van uw gegevens

Uw gegevens worden bewaard tot u mij verzoekt deze te verwijderen of tot ik mijn bedrijf beëindig.

6.Beveiliging van de door mij vastgelegde persoonsgegevens

Uw gegevens worden op mijn versleutelde Google account bewaard. Ik ben de enige persoon die toegang tot deze gegevens heeft. 

 

7.Recht op inzage, correctie en verwijdering

U heeft het recht om inzicht, correctie en verwijdering van uw gegevens te vragen. Hiertoe kunt u contact opnemen via contact@anialiesting.com

 

 

8.Recht op intrekking van verleende toestemming

U heeft het recht om verleende toestemming in het kader van de hierboven genoemde registratie van persoonlijke gegevens in te trekken, voor zover dit niet in strijd is met overige wetgeving (zoals bijvoorbeeld gegevens die verplicht zijn voor de financiële administratie).

Eventueel door u getekende contracten over het gebruik van foto’s (portretrecht, zoals een modelovereenkomst / vrijwaringverklaring) zijn uitgesloten van het recht op intrekking.

 

 

9.Recht om een klacht in te dienen

U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Algemene voorwaarden 2019 incl privacyverklaring downloaden (PDF)

SGOOLFOTOGRAFIE.NL

Schoolfotografie verzorg ik onder de naam Sgoolfotografie.nl.

Hierbij gelden de volgende Algemene Voorwaarden Sgoolfotografie en Privacyverklaring Sgoolfotografie.nl.

Privacyverklaring
sgoolfotografie.nl
Ania Liesting Portraits

CHECK THIS OUT!

bottom of page